Bed and Breakfast
  Sort sol - schwarze Sonne - Black sun
 

Sort sol / schwarze Sonne / Black sun.

Kom til Sønderjylland og oplev det unikke naturscenerie når op til en
  million stære opfører deres himmelballet over marskens tagrørs områder!
Besuchen Sie Südjütland und erleben Sie den Zug der Stare, welchen wir in der Umgangssprache sort sol / schwarze Sonne nennen.

Visit south Jutland and experience the course of the stars,
who we call in the colloquial language sort sol/black sun.

Sort sol er et naturfænomen, der kan ses om foråret og efteråret, når stærene samles i Tøndermarsken og Ribemarsken i enorme flokke til træk. Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige når stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen - dette kalder man sort sol!

Sort sol ist ein Naturphänomen, das sich im Frühjahr (20. März bis 25. April) und im Herbst (ca. 15. September bis 25. Oktober) beobachten läßt.

Starlings gathering near the German border before headind south.
We call this phenomemom "Black sun" because so many birds
sometimes makes the sky dark. Pik taken at dusk by sis.
Man kan også se sort sol andre steder i landet, men ikke med så mange fugle,
som tilfældet er i Sydvestsønderjylland.

Man kann auch die schwarze Sonne anderswo im Land sehen,
aber nichtmit so vielen Vögeln, wie es der Fall in Südjütland.

You can also see the black sun elsewhere in the country,
but not with so many birds, as is the case in South Jutland.Sort sol ender hver aften, når stærene har sat sig til ro i tagrørene,
normalt op til en time efter solnedgang.
Jedes Jahr im Frühling und Herbst versammeln sich in der Luft über der Marsch bis zu einer Million Stare zu einem Luftballett ohnegleichen - zum Naturschauspiel "Schwarze Sonne".
Each year in spring and autumn meet in air over the march up to one million stars to an air ballet without-same - to the nature play " Black Sonne". 
  Heute waren schon 4 visitors (36 hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden