Bed and Breakfast
  Fuglelivet på Bredevadvej
 

SVALEN - VIPSTJERTEN - BLÅMEJSEN - FLUESNAPPEREN - SOLSORTEN - GÆRDESMUTTEN -
GRANSANGER -
VENDEHALS - SOLSORTEN - SKOVSPURVEN - SPÆTTEN - SPÆTMEJSEN - DOMPAPPEN -


Vi har rigtig mange forskellige fugle her på Bredevadvej 5.

Jeg vil løbende opdatere med nye billeder fra æg til ung fugl.

Da mange børn der besøger os kommer fra byen
og ikke ser dette så tit, er det populært at kunne tage hjem,
og se de fugle vi fortæller dem om imens de bor her i vores B&B

SVALEN:

Denne svalerede er på balkonen ud for værelse nr. 1.


Her 10 dage senere hvor 3 svaleunger er klækket i reden.


Her ses en af forældrefuglene på reden.

Desværre fandt vi få dage senere ungerne smidt ud af reden, hvorfor ved vi ikke,
men de har valgt at bo lige ud for værelse 1, og der er tit gæster.

Men svaleparret startede forfra med et nyt kuld

Dette kuld blev i reden og dagen efter sidste billede var de fløjet fra reden.

Vi har også svaler i stalden:

Reden set nede fra stalden


Set oppe fra høloftet


Dette billede er taget ca. 3 dage før de forlod reden

 
VIPSTJERTEN:
 
Dette er 6 næsten flyvefærdige vipstjert unger,
nu 2 dage efter dette sidste billede er de fløjet fra rede
n henne fra brændeskuret.


Her er vipstjerte mor eller far.

BLÅMEJSEN:

Her ses den første forlade reden i røret ved hestestaldenMellemlanding på snorene ud for gråspurvens redekasse


Pip pip hvor er du mor?


Jeg tror jeg gemmer mig bag skraldespanden

 
FLUESNAPPEREN:

Her ses en af forældre fuglene der ruger på 4 æg i en gammel svalerede.


Her ses ungerne ved hjælp af et spejl, hvor de næsten lige er klækket af ægget.

Da vi tog sidste billede den29. juli blev de forskrækket og sidst på dagen var de alle fløjet af reden.

FLUESNAPPEREN 2014
Denne gang er det henne i presenningen til træskuret at den har slået sig ned. Det er meget svært at finde reder i år hvor man kan komme til med et kamera.


SOLSORTEN:

Her ses en solsorte han.

GÆRDESMUTTEN:

Denne rede tilhører en gærdesmutte og befinder sig i et fiskenet inde i vores lade.


Så er der et nyt kuld i reden


Dette er også en gærdesmutte der har rede ved vores bagdør i en gammel svalerede.

Der er desværre for megen uro til de yngler her ved indgangsdøren.

Men sidst i juli var der atter et kuld i fiskenettet i laden.

GRANSANGER:

Dette mener vi er en rede fra en gransanger.


Dette er måske en dompap.


Ved ikke hvilken fugl det er

VENDEHALS:

Temmelig dårligt billede af en vendehals.


Her ses en svale til venstre og en anden lille fugl til højre.

SKOVSPURV:
Her ses en skovspurv i tagrenden over dens redekasse. 
  Heute waren schon 11 visitors (39 hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden