Bed and Breakfast
  Muldvarpe bekæmpelse
 


 
Døjer du med muldvarpe i haven eller på dine marker?
 

Pris på 2 besøg, 1 til 2 mere indenfor for 2 måneder hvis nødvendigt/ønsket,
3 mdr. abb. og 1 års abb. ses længere nede på siden.


Tegn på at du har muldvarpe:
Det sikreste tegn er skud på græsplænen.
Er der mange store åbne huller, kan det også være en mosegris.
Muldvarpens gange ligger typisk meget dybere hvor mosegrisen har mange overfladiske gange med huller, hvor muldvarpen laver skud.
Selv om der er mange skud behøver der ikke være flere muldvarpe, men en muldvarp kan snildt underminere en hel parcelhushave.
I maj måned får muldvarpen op til 7 unger, der efterhånden som de bliver voksne,
har brug for hver deres gangsystem.
Hver muldvark har ca. 200 meter gange, som de flere gange i døgnet tjekker for orme mm. samtidig med at de hele tiden graver nye gange på jagten efter mad.

Hvordan er muldvarpens adfærd og biologi:
Muldvarpen bliver ikke større end 10 til 15 cm. og den er brunlig sort med skovleformede forpoter.
Den lever hele sit liv under jorden og ses meget sjældent oppe på jorden.
Den lever af regnorme og div. insekter
Muldvarpen har det bedst i en god og fugtig jord, men den kan krydse under en vej hvis den kan lugte en mage på den anden side af vejen.
Er vinteren hård kan det betyde døden for mange muldvarpe da de ikke tåler for høj frost.
Muldvarpen er stort set blind og istedet for ører har den kun nogle huller gemt i pelsen, kendetegnende er også en meget kort hale.
Pelsen kan lægges i begge retninger så den både kan gå forlæns og baglæns i gangene uden problemer.

Således bekæmper vi muldvarpe for dig:
Fra foråret når jordens temperatur når over 5 grader og frem til det sene efterår når jorden igen er for kold benytter vi gasning med phosphorbrinte piller indenfor 10 m. fra beboelse, hønsehuse, stalde mm.
Vi anbringer disse gas piller med ca. 2 meters mellemrum i de gange hvor vi kan se der er aktivitet af en muldvarp.
Sikkerheds afstand til beboede huse og stalde er 10 m
Jorden skal være mindst 5 grader varm før gaspillerne har den ønskede effekt.
I sensommeren ses mange overfladiske gange, det er de nye unger der søger nye græsgange.

Gassen siver så rundt i gangene, da den er tungere en luft, og indenfor 24 timer er de muldvarpe,
der er i gangene døde.
I de første 2 døgn efter behandling med phosphorbrinte piller skal hunde mm holdes fra de behandlede område, da disse giftgasser er dødelige ved indånding når en hund snuser ned i gangene.
Efter disse 2 dages karantæne af hundene er behandlingenfuldstændig ufarlig og helt giftfri for både dyr, mennesker og naturen.

Da det er forbudt med disse piller på økologisk jord bruger vi her flere forskellige fælder hvor det godt kan kræve lidt flere besøg og dermed blive lidt dyrere end med gaspiller.

Ved temperaturer under 5 grader benytter vi div. fælder, så som Motrap, impackt fælder mm

Afgiften på pillerne er steget voldsomt pr. 1.07.2013 - ny pris kr. 1275,- + moms.
Da det næsten er en tredobling mod før 500,- kr. plus moms ser vi os nødsaget til at lade priserne stige lidt. Samtidig tilbyder vi nu også 3 mdrs. og 1 års abbonnementer.

Priser på muldvarpebekæmpelse inkl. moms:

Ved almindelig parcelhushave på op til 2000 m2 er prisen:

2 første besøg koster 455,- kr. plus kørsel
Naboer kan lå sig sammen og hver betale 395,- og dele kørslen

3 mdrs. abonnement koster 1400,- kr. plus kørsel

(Frit tilkald i perioden for akut behandling

dog max 10 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)   

1 års abonnement koster 2030,- kr. plus kørsel
(Frit tilkald i hele perioden dog max. 15 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)

For at holde de lave priser bedes i jævne alle muldvarpeskud ca. 2 til 3 dage før vi har aftalt vores første besøg, ellers tillægges 10% da det kan være meget tidskrævende.

Vi har erfaringer med forekomst af mere end en muldvarp i små haver.
Især i det sene efterår og om vinteren, hvor der kan være flere unger der ikke er kønsmodne og derfor ikke jager hinanden væk.
I sådanne tilfælde kan et eller 2 besøg mere være nødvendigt.
Ved 1. ekstra besøg tager vi 100,- kr. plus kørsel
Ved 2. ekstra besøg tager vi ligeledes 100,- kr. plus kørsel
Bliver muldvarperne ved med at drille opgraderes til et abbonnement hvor det allerede betalte modregnes.
Dog senest indenfor de først 2 måneder.

Haver mellem 2000 og 4000 m2 koster:

2 besøg koster 779,- kr. plus kørsel

På denne str. grund kan der sagtens være mere end 1 muldvarp så:
1. ekstra besøg koster 200,- kr. plus kørsel
2. ekstra besøg koster ligeledes 200,- kr. plus kørsel
Fortsætter de med at drille opgraderes så til et abbonnement hvor det allerede betalte modregnes.
Dog senest indenfor 2 måneder.

3 mdrs. abonnement koster 2300,- kr. plus kørsel        
(Frit tilkald i perioden for akut behandling dog max 10 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)

1 års abonnement koster 2930,- kr. plus kørsel
/Frit tilkald i hele perioden
dog max. 15 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)

 
For at holde de lave priser bedes i jævne alle muldvarpeskud ca. 2 til 3 dage før vi har aftalt vores første besøg, ellers tillægges 15% da det kan være meget tidskrævende.

Grunde mellem 4000 og 6000 m2 koster:

2 besøg koster 1400,- kr. plus kørsel

På en grund på den størrelse vil der helt sikkert være mere end 1 muldvarp så:   
1. ekstra besøg koster 300,- kr. plus kørsel
2. ekstra besøg koster ligeledes 300,- kr- plus kørsel
Fortsætter de med at drille opgraderes så til et abbonnement hvor det allerede betalte modregnes.
Dog senest indenfor 2 måneder.
                  
3 mdrs. abonnement koster 3200,- kr. plus kørsel
(Frit tilkald i perioden for akut behandling dog max 10 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)
                                                   
1 års abonnement koster 5000,- kr. plus kørsel
(Frit tilkald i hele perioden dog max. 15 besøg, herefter timeløn på 230,- plus kørsel)
 

For at holde de lave priser skal alle muldvarpeskud på så store arealer jævnes ca. 2 til 3 dage før vi har aftalt vores første besøg, ellers tillægges et gebyr på første besøg på 230,- kr. pr. mand pr. time vi er om første gennemgang.

Ved større ejendomme hvor jo ikke alle m2 nødvendigvis er angrebet finder vi en pris ud fra priserne ovenfor på de op til 6000 m2

Eksempelvis kan der jo være en mark på 4000 m2 og en på 6000 m2, så det snakker vi om på stedet, eller at kun det halve er angrebet hvor vi så kun beregner for det angrebne område.

Kørsel:
Ved kørsel på mere end 10 km hver vej tager vi 2,3 kr. pr. km. ved hvert besøg.

Forekommer muldvarpeangrebene tæt på skov, marker og vandløb, anbefales gentagne behandlinger. Her er et abonnement at anbefale.

Spørg også evt. naboen om han evt. også er træt af muldvarpen, måske i kan deles om prisen på kørsel, da det hurtigt kan blive dyrt når vi når op over de 50 km.

Bestil en udryddelsestermin HER

Ret til ændringer forbeholdes

Sidst opdateret den 01.04.1015
 
  Heute waren schon 5 visitors (24 hits) hier!