Bed and Breakfast
  Microbølget mad
 

Carsten Vagn-Hansen

 

MIKROBØLGER OG MAD                                         

 

Følgende har nu i flere år som studiegruppe haft regelmæssige møder med henblik på at finde frem til viden og videnskabelige undersøgelser, der kan belyse mikrobølgeovnes skadelige virkninger, primært på maden:

 

Ane Bodil Søgaard, lic. scient. biol., Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole;

Tørvelong 40, Egebjerg, 5771  Stenstrup

 

Palle Gad, holistisk læge, MHH.

Badstuen 19, Troense, 5700  Svendborg

 

Klaus Loehr-Petersen, ernæringsvejleder. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug,

Frederiksgade, 8000 Århus C . Privat: Anemonevej 2, 7100  Vejle

 

Carsten Vagn-Hansen, læge og sundhedskonsulent

Knabberupvej 40, 7100  Vejle

 

Det har været overordentlig svært at finde frem til publikationer om skadelige

virkninger af mikrobølgeovne, udover nogle få, som går igen og igen og handler

om en schweizisk forsker, Dr. Hans Ulrich Hertel, som i 1991 publicerede et videnskabeligt forsøg, som pegede imod, at mad, der blev tilberedt i mikrobølgeovn, kunne udgøre en større risiko end mad, der blev tilberedt på konventionel vis. Forskningen viste blandt andet, at mikrobølget mad førte til foruroligende ændringer i blodet hos forsøgspersonerne med øgning af antallet af hvide blodlegemer og kolesterol, mens hæmoglobin i blodet og tallet af lymfocytter faldt. (Blanc, B.H, Hertel H.U. (1992): Vergleichende Untersuchung über die Beeinflussung des Menschen durch konventionel und in Mikrowellenofen aufbereitete Nährung.

Blanc, B.H., Hertel H.U. (1992): Hände weg vom Mikrowellenherd! Raum & Zeit, Spezial Nr. 6, Ehlers, Sauerlach.

Dr. Hertel blev voldsomt angrebet af mikrobølgeindustrien for sine fund, men har siden fået medhold fra Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg, hvor han fik fastslået sin ret til at publicere sin forskning. Mærkværdigvis se det ud til, at ingen, heller ikke Hertel,

har gentaget den oprindelige undersøgelse.

Det ser i det hele taget ud til, at mikrobølgeovne-industrien har været meget aktiv for at

at modarbejde forskning i mikrobølgers virkning på madens indhold af næringsstoffer og maden i det hele taget.

Vi har viden om, at russiske forskere efter Anden Verdenskrig har forsket intensivt i mikrobølgers skadelige virkninger på mennesker, inklusiv på mad, og at man i 1976 i Rusland forbød mikrobølgeovne. I forbindelse med glasnost blev de på amerikansk foranledning igen tilladt. Vi har forsøgt af mange veje at få adgang til de russiske videnskabelige undersøgelser, der førte til forbudet mod ovnene, men det er ikke lykkedes for os. Tilsyneladende holdes denne viden hemmelig, formentlig af økonomiske grunde.

På anden hånd har vi fundet et summary af det, som russerne har fundet frem til:

 

  • I mad, der bliver mikrobølget tilstrækkeligt til at sikre bakteriefrihed, dannes der d-nitrosodientholaminer, der er velkendt carcinogene (kræftfremkaldende).
  • Mikrobølger omdanner nogle af aminosyrerne i mælk og morgenmadsprodukter af korn til carcinogener.
  • Ved optøning af frossen frugt omdannes fraktioner af deres glukosid og galaktosidindhold til carcinogene substanser.
  • Meget kort udsættelse af rå, kogte eller frosne grønsager omdannede derees plantealkaloider til carcinogener.
  • Carcinogene frie radikaler blev dannet i planter, der blev mikrobølget, især rodfrugter.

 

De russiske forskere rapporterede også en markant øgning af den strukturelle nedbrydning af fødevarer, som førte til en nedsat foderværdi på 60-90 procent i alle undersøgte fødevarer. Blandt de observerede ændringer var:

     

  • Nedsat bio-tilgængelighed af vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, essentielle mineraler og lipotrope faktorer i alle testede fødevarer.
  • Forskellige grader af skader af mange plantestoffer, såsom alkaloider, glukosider, galaktosider og nitrilosider.
  •  Forringelse og nedbrydning af kerne-proteiner i kødvarer.

 

Den russiske forskning skal efter det oplyste være foregået på Institute of Radio Technology af Klinsk, Byelorussian Autonomous Region og på Institute of Radio Technology at Rajasthan in the Rossiskaja Autonomous Region.

Vi har ikke kunnet få adgang til denne forskning.

 

Efter scanning af videnskabelige undersøgelser af mikrobølgeopvarmnings skadelige virkninger på maden har vi fundet frem til følgende, der til en vis grad støtter de russiske fund.

 

Modermælk og mikrobølger

 

En gruppe forskere fra Stanford University har fundet, at opvarmning af modermælk ved hjælp af mikrobølger, ødelægger modermælkens evne til at hæmme væksten af coli-bakterier og dermed beskyttelsen mod mave-tarminfektion hos spædbørn. De specifikke antistoffer mod colibakterier af tre typer blev klart nedsat ved opvarmnng til lav temperatur, og massivt nedsat ved høj temperatur.  (Quan R, et al. Effects of microwave radiation on anti-infection factors in human milk. Pediatrics 1992, 89(4): 667-69).

Der sker det, at mikrobølgerne ødelægger lysozym aktiviteten og antistoffer (98% af dem) og fremmer dermed væksten af sygdomsfremkaldende bakterier, som normal human mælk ellers hæmmer meget effektivt.

Stanford forskerne fandt også, at man ved at mikrobølge mælk øger surhedsgraden (pH) af mælken, skader proteinerne forstørrer fedt cellerne og ødelægger B-vitaminet folinsyre, der blandt andet nedsætter risikoen for medfødte misdannelser i centralnervesystemet (bl.a. rygmarvsbrok).

 

Mikrobølgede gulerødder og broccoli

 

Allerede i 1975 vist det sig ved histologiske studier af mikrobølgede gulerødder og broccoli, at næringsstoffernes molekylære strukturer bliver deformeret ved højfrekvent vending af polariteten af stofferne, og cellevæggene bliver destrueret, hvilket ikke er tilfældet ved koventionel opvarmning. Mikrobølgerne kan herved frembringe nye, hidtil ukendte stoffer. Der kan herved dannes frie radikaler, der blandt andet kan ødelægge biologiske processer. (Schrumpf, E, Charley H (1975): Texture of Broccoli and Carrots cooked by Microwave Energy. J Food Science, 40: 1025-9).

 

Mikrobølger og antioxidanter i broccoli

 

Et studie har vist, at broccoli ved mikrobølgning mister 97 % af flavonoiderne, 74 % af sinapics og 87% af caffeoyl-quinic derivater (tre forskellige typer antioxidanter). Ved almindelig kogning mistede broccoli 66% af flavonoiderne. Ved trykkogning mistede broccoli 47 % af dens coffeyl-quinic derivater. Dampede man broccolien, mistede den kun 11% af flavonoiderne, ingen af sinapics og kun 8% af coffeyl-quinic derivaterne.

(Vallejo F, Tomás-Barberán FA, Garcia-Viguera, C:  Phenolic compound content in edible parts of broccoli inflorescenses after domestic cooking.  Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol 83, 14:  1511-16).

 

Mikrobølger og B12-vitamin i maden

 

Japanske forskere har påvist at man, ved at mikrobølge mælk eller blandinger af 10 gram råt oksekød eller svinekød med 50 milliliter vand, ødelægger 30-40% af B12-vitaminet. Nedbrydningsproduktet af B12-vitamin havde ikke længere nogen biologisk aktivitet.

(Watanabe F, Abe K, Fujita T: Effects of Microwave Heating on the Loss of Vitamin B12 in Foods. J. Agric. Food. Chem, Vol 45, No. 1, 1998: 206-10).

 

Mikrobølger og påvirkning af fedt i karbonader

 

Ved sammenligning mellem almindelige stegning og mikrobølgning af karbonader af kylling og oksekød kunne spanske forskere påvise, at det totale kolesterol oxidationsprodukt (COP) øgedes 5,3-6,1 gange ved mikrobølgeopvarmning i forhold til kun 1,5-2,6 gange ved stegning. Megen forskning har påvist sammenhæng mellem COP mængden i blodplasma, især oxideret (forharsket) LDL-kolesterol og udviklingen af åreforkalkning. (Echarte M, Ansorena D, Astiasarán I: Consequences of Microwave Heating and Frying on the Lipid Fraction of Chicken and Beef Patties. J Agric. Food Chem. 2003, 51; 5941-45).

 

Polariseringen af aminosyrer (drejning til unaturlig form)

 

Den naturlige og biologisk brugbare form for aminosyrer og den venstredrejende,             l-formen. Forskning kan tyde på, at aminosyrerne ved den kraftige påvirkning på molekyleplan ved brug af mikrobølger ændrer en del af de venstredrejende naturlige aminosyrer til den højredrejende form, som organsimen ikke kan genkende og som derfor kan medføre dannelse af frie radikaler og fremme cancervækst, ikke mindst i samarbejde med unaturlige kræftfremkaldende stoffer i maden (toxiner, sprøjtemidler) og lægemidler (kemoterapi).

Bohr og Bohr

(Balcer-Kubiczek EK, Harrison GK: Neoplastic transformation of C3H/10T1/2 cells following exposure to 120 Hz modulated 2.45 GHz microwaves and pharbol ester tumor promoter (TPA). Radiat Res 1991 Apr 126: 65-72).

Lita Lee skriver, at i modermælkserstatning ændres aminosyren l-prolin til at blive d-prolin, der er neurotoxisk og nephrotoxisk.  The Lancet, December 9, 1989.

 

Uens opvarmning ved mikrobølgning

 

At genopvarme mad i en mikrobølgeovn er potentielt skadeligt, da maden opvarmes i ”hot-spots”, og den del af maden, der derved ikke opvarmes, kan huse skadelige bakterier, der ikke dræbes ved opvarmningen. Mange ældre spiser ikke op, og hygiejnen i danske hjem er ikke særlig god. Selvom de ældre får besked på ikke at genopvarme mikrobølgemad, gør det det alligevel for at spare. Det kan medføre fare for mave-tarminfektioner.

Page WJ; Martin WG: Survival of microbial films in the microwave oven. Can J Microbiol, 1978 Nov, 24: 11: 1431-3.

En amerikansk undersøgelse af et udbrud af salmonellainfektion hos deltagere, der deltog i en picnic i 1992, viste, at af de 30 deltagere, der tog rester af kødet med hjem, blev alle de ti, der opvarmede kødet i mikrobølgeovn, syge af salmonella. Ingen af ti andre, der brugte en almindelig ovn eller pande til opvarmning, blev syge. (Gessner BD, Beller M: Protective effect of conventional cooking versus use of microwave ovens in an outbreak of salmonellosis. Amer J Epid 1994; 139(4): 903-9).

(Dealler SF, Lacey R.W. Superficial Microwave Heating. 1990. Nature 344: 496) .

I august 1989 har britisk regerings iværksat forskning vist, at Listeria og andre farlige bakterier kan overleve i mikrobølgetilberedt mad, selvom instruktionerne er fulgt. (Messenger B. Food Business 1989, November 20, p. 12).

Evans MR; Parry SM; Ribeiro CD: Salmonella outbreak from microwave cooked food. Epidemiol Infect, 1995 Oct, 115; 2: 227-30. 

 

Afgivelse af skadelige stoffer fra indpakning af mad i mikrobølgeovn

 

Mikrobølgemad har ofte en svag farve og flad smag sammenlignet med almindeligt tilberedt mad. Dette har ført til udvikling af tilsætningsstoffer, der kan give mikrobølgemad kunstig farve og smag. Det afleveres ved hjælp af ”susceptors”, der foruden farven og smagen kan frigøre små mængder af giftige kemikalier (Food Additives and Contaminants, 1995; 1: 1268-75). 

Et studie identificerede 44 forskellige volatile kemikalier, inkl. benzen (McNeal TP, Hollifield HC, Journal of AOAC International 1993; 76(6):1268-75).

Voks fra pakninger med færdigpakket mikrobølgemad kan også gå over i maden (Food Additives and Contaminants, 1994; 11: 79-89).

PVC plastic film, som bruges til at dække mikrobølgemaden med under mikrobølgning, kan frigøre plasticizers til maden i en sådan grad, at det anbefales ikke at lade PVC være i direkte kontakt med maden under mikrobølgning (AB Badeka, MG Kontominas, 1996: Effect of microwave heating on the migration of dioctyladipate and acetyltributylcitrate plasticizers from food-grade PVC and PVDC/PVC films into olive oil and water. Z Lebensm Unters Forsch, 1996 Apr, 202; 4; 313-7).

Castle L; Nichol J; Gilbert J: Migration of polyisobutylene from polyethylene/polyisobutylene films into foods during domestic and microwave oven use.

Plasticizers kan påvirke hormonbalancen. Food Addit Contam, 1992 Jul-Aug, 9:4, 315-30.

Plasticbeholdere, som bruges i mikrobølgeovne, kan i forbindelse med fedt og høj temperatur afgive dioxiner og andre toksiner til maden. Dioxiner er carcinogene

 

Superheating

 

Vand, suppe og andet flydende, der opvarmes i mikrobølgeovn, kan blive overophedet uden dannelse af bobler. Vædsken kan så eksplodere, når koppen tages ud.

Der er i New England Journal of Medicine, August 13, 1998, beskrevet to patienter med brystsmerter, hvor det viste sig, at de havde drukket mikrobølgeopvarmede drikke og suppe.

Goldberg RM; Lee S; Line WS Jr: Laryngeal burns secondary to the ingestion of microwave-heated food. J Merg Med, 1990 May-jun, 8:3: 281-3

 

Stråling fra mikrobølgeovne og risiko for abort

 

En undersøgelse fra Californien af 969 kvinder med positiv test for graviditet og i mindre end 10. graviditetsuge har vist, at risikoen for abort steg med stigende udsættelse for magnetfelter med en tærskelværdi på omkring 16 milligauss. Sådanne optræder især i forbindelse mewd brug af mikrobølgeovne. De kvinder, der brugte mikrobølgeone havde en dobbelt så stor risiko for at abortere. (De-Kun Li, Roxana Odouli, Soora Wi et al: A Population-Based Prospective Cohort Study of Personal Exposure to Magnetic Fields during Pregnancy and the Risk of Miscarriage. Epidemiology January 2002, Vol 13 No. 1: 9-29).

 

Mikrobølger og grå stær

 

En undersøgelse fra Chicago University viser, at dannelsen af katarakt (grå stær) stiger med udsættelsen for mikrobølger. Der anbefales afskærmning fra mikrobølger for at nedsætte risikoen for dannelse af katarakt. (Lipman RM, Tripathi BJ, Tripath RC: Cataracts induced by microwave and ionizing radiation. Surv Ophtalmol. 1988 Nov-Dec; 33(3): 200-10).

Mange ældre med mikrobølgeovn er formentlig ikke klare over dette og følger interessseret mikrobølgemaden i ovnen under tilberedningen.


 Gør din mikrobølgeovn både dig og din familie syge?

 

 

Er det muligt, at millioner af mennesker verden over uvidende sætter deres helbred på spil til fordel for mikrobølgeovnens bekvemmelighed? Hvorfor forbød Sovjetunionen mikrobølgeovne i 1976? Tror du, at din mikrobølgeovn nogensinde er blevet testet og fundet sundhedsmæssigt forsvarlig? Svarene på disse spørgsmål vil sandsynligvis skræmme dig.


Men før jeg går videre, er det vigtigt at understrege, at der mangler beviser såvel i forhold til sikkerhed som farer ved anvendelse af mikrobølgeovne.
Så jeg beder dig om at læse artiklen med et åbent sind, at lytte til de fornuftige argumenter præsenteret her, og hvis du stadig er usikker på, om det er en god idé at anvende mikrobølgeovne, så foretag din egen efterforskning, og allervigtigst, så lyt til din krop, næste gang du spiser noget, der er blevet tilberedt i en mikrobølgeovn.
Din krop ved altid bedst – alt, hvad du behøver at gøre er at stoppe op og lytte godt til, hvad den har at fortælle, og du vil måske blive overrasket over, hvad den prøver at fortælle dig hver eneste dag.

Historien bag mikrobølgeovne

Som med mange andre opfindelser gælder det også for mikrobølgeovne, at de var et biprodukt af en anden teknologi. Tilberedning af mad med mikrobølger blev tilfældigt opdaget af Percy Spencer, mens han udviklede magnetroner til radarudstyr på Raytheon.
Han var i gang med arbejde på et radarsæt, da han bemærkede en sær fornemmelse og opdagede, at en peanut/chokoladebar, som han havde i lommen, var begyndt at smelte.
Selv om han ikke var den første til at opdage dette fænomen, var Spencer, som var indehaver af mange patenter, vant til sådanne opdagelser og eksperimenter, og han indså, hvad det var, der skete. Radaren havde smeltet hans chokoladebar med mikrobølger.
D. 8. oktober 1945 ansøgte Raytheon om patent på Spencers mikrobølgeproces til madlavning, og i 1947 byggede firmaet den første mikrobølgeovn ved navn Radarange. Den var 1,8 m høj og vejede 340 kg. Den var vandafkølet og forbrugte 3000 kilowatt-timer, tre gange så mange som nutidens mikrobølgeovne.
I dag er det kinesiske firma Galanz (Wikipedia) den største producent af mikrobølgeovne i verden. Firmaet producerer på årsbasis mere end 15 millioner husholdningsartikler, hvilket udgør 40 % af det globale marked.

Hvorfor er mikrobølgeovne så populære?

Fordi mikrobølgeovne er så bekvemme og energibesparende sammenlignet med konventionelle ovne, anvender de fleste hjem og restauranter dem. Hvis du ligner de fleste andre mennesker, der bruger mikrobølgeovne, har du formentlig aldrig sat spørgsmålstegn ved, om maden tilberedt i en mikrobølgeovn påvirkes negativt, eller om dit eget og din families helbred også bliver det.
Da jeg begyndte på at efterforske kendsgerningerne omkring mikrobølgeovne, blev jeg så chokeret over, hvad jeg opdagede, at jeg øjeblikkelig smed min egen ovn ud. I denne artikel vil jeg dele med dig, hvad jeg fandt frem til, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt bekvemmeligheden ved en mikrobølgeovn er den potentielle risiko i forhold til din sundhed værd.

Hvordan virker en mikrobølgeovn?

Mikrobølger er en slags elektromagnetisk energi på linje med lysbølger og radiobølger. I vores moderne teknologiske tidsalder anvendes mikrobølger til at videregive telefonsignaler, tv-programmer og computerinformation over lange strækninger og til rumsatellitter. Men vi forbinder måske mest mikrobølger med den energikilde, vi anvender til at opvarme mad.
Mikrobølgeovne er baseret på vekselstrøm-princippet. Enhver mikrobølgeovn indeholder en magnetron, et rør, hvori elektroner påvirkes af magnetiske og elektriske felter på en sådan måde, at der bliver produceret mikrobølgestråling.
Denne mikrobølgestråling interagerer med mokekylerne i maden, men i modsætning til traditionel opvarmning af mad, hvorved varme overføres udefra og ind, så varmer mikrobølgeovne maden op indefra og udefter.
Al bølgeenergi skifter polaritet fra positiv til negativ for hver bølgecyklus. I mikrobølgeovne sker disse polaritetsskift millarder af gange i løbet af et enkelt sekund.
Atomer, molekyler og celler, som rammes af denne unaturlige elektromagnetiske stråling tvinges til at skifte polaritet 1 til 100 milliarder gange i sekundet. Der er absolut ingen atomer, molekyler eller celler i nogen som helst fødevare, som er i stand til at modstå en så kraftig, destruktiv virkning i et længere tidsrum.
Molekylerne i fødevarer har en positiv og en negativ side akkurat som en magnet har en nord- og sydpol. Af alle naturlige substanser med polaritet reagerer ilt indeholdt i vandmolekyler mest sensitivt.
Når disse mikrobølger genereret fra magnetronen bombarderer maden, får det de polære molekyler til at rotere, fordi de forsøger at stille sig på linje med de skiftende elektriske felter, som mikrobølgerne producerer. Hele denne agitation skaber molekylær friktion i vandmolekylerne, hvilket resulterer i hurtig opvarmning af maden.
Denne kunstige opvarmningsmetode forårsager også væsentlig skade på de omkringliggende molekyler og skader fødevarens cellevægge i et sådant omfang, at slutresultatet er en Frankenstein-fødevare, som er ukendt for mennesker og naturen.
Receptorerne i din tarm genkender sandsynligvis ikke en mikrobølgeopvarmet partikel som føde, men som et fremmed objekt, som forsøger at invadere dig. Dette resulterer i sidste ende i en undertrykkelse af immunforsvaret, som vil reagere på denne indtrængen.

Mikrobølgeovne påvirker dit immunforsvar negativt

Lægen Hans Hertel var den første videnskabsmand i 1990erne, som sporede sig ind på og udførte en undersøgelse over de påvirkninger på blodet og helbredet hos mennesker, der indtager føde opvarmet i mikrobølgeovne.
Denne lille, men velkontrollerede undersøgelse, som blev udført i Schweiz, afslørede chokerende resultater. Konklusionen var klar: Opvarmning af mad i mikrobølgeovne ændrer fødevarer, hvorved forandringer viser sig i deltagernes blod; ikke sunde forandringer, men derimod forandringer, som kan forårsage nedbrydning i menneskekroppen og ultimativt sygdom.
Otte deltagere blev udvalgt og indlogeret i det samme hotelmiljø i otte uger. Ingen rygning, ingen alkohol og ingen sex var tilladt for at kontrollere så mange variable som muligt. I intervaller på to til fem dage modtog de frivillige forsøgspersoner følgende fødevarevarianter på tom mave:
• Rå mælk fra en biodynamisk gård
• Samme mælk opvarmet på konventionel vis
• Pasteuriseret mælk
• Samme pasteuriserede mælk opvarmet i mikrobølgeovn
• Rå grøntsager fra biodynamisk gård
• Samme rå grøntsager opvarmet konventionelt
• Samme rå grøntsager, nu frosset og derefter optøet i mikrobølgeovn
• Samme rå grøntsager opvarmet i mikrobølgeovn.
Efter at de frivillige forsøgspersoner var blevet isoleret på resorthotellet, påbegyndtes testen. Der blev taget blodprøver fra alle deltagere lige før spisning.
Derefter blev der taget blodprøver med aftalte intervaller efter indtagelse af de ovenfor nævnte fødevarer tilberedt på forskellig vis.
Signifikante negative helbredsændringer blev opdaget i blodet fra de deltagere, som havde spist mad tilberedt i en mikrobølgeovn. Disse ændringer bestod bl.a. af et fald i hæmoglobinværdier og en forhøjelse af kolesterolniveauet.
Endvidere sænkedes niveauet af lymfocytter (de hvide blodlegemer) på kort sigt mere mærkbart efter indtagelse af mad fra mikrobølgeovn end efter indtagelse af alle andre varianter. Maden fra mikrobølgeovn nedsatte således deltagernes immunforsvar.
Industrien forsøger at skjule sandheden
Så snart Hertel offentliggjorde sine resultater, reagerede en magtfuld handelsorganisation, The Swiss Association of Dealers for Electroapparatuses, prompte. De gik til retten for at få udstedt et forbud mod Hertels udtalelser.
I marts 1993 blev dr. Hertel dømt for at ”blande sig i den fri handel” og fik forbud mod at offentliggøre sine resultater fremover. Men dr. Hertel står dog fast og har løbende kæmpet for at ændre denne beslutning. Han har kæmpet for sin sag hele vejen til den europæiske menneskerettighedskonvention.
Den europæiske menneskerettighedskonvention fastslog, at påbuddet fra retten i Schweiz i 1992 mod dr. Hertel, som forbød ham at informere om, at mikrobølgeovne er farlige for helbredet, var imod ytringsfriheden og var en krænkelse af Hertels rettigheder. I tilgift blev det pålagt Schweiz at betale kompensation til dr. Hertel.
Det er foruroligende, at industrien har forsøgt at forhindre, at denne information kom ud til den brede offentlighed. Et meget mere hårdtslående argument ville have været at levere beviser for, at mikrobølgeovne er sikre at anvende. Desværre er sådanne beviser ikke fremkommet.

Findes der uafhængig forskning, der beviser at mikrobølgeovne er sikre at anvende?

Jeg begyndte at undersøge bevismateriale for sikkerheden omkring mikrobølgeovne i 1999 og skrev en artikel herom i 2007. Fire år senere kan jeg stadig ikke finde beviser for, at mikrobølgeovne ikke skulle være skadelige at tilberede mad i.
Jeg vil igen opfordre dig til selv at efterforske dette emne, og skriv gerne i kommentarboksen nedenfor, hvis du er i stand til at finde bevismateriale, der frikender mikrobølgeovnene.
Derudover har mikrobølgeovns-industrien heller ikke formået at garantere, at de farlige mikrobølger forbliver inde i ovnen og ikke slipper ud i det omkringliggende område, hvor strålingen kan skade folk.
Mange færdiglavede retter til mikroovnen ligger i plastikemballage, som er designet til at kunne gå lige i ovnen, men forårsager opvarmning af mad i plastikemballage, at toksiner fra denne plastik overføres til maden og i sidste ende til dig? 

Russerne har forbudt mikrobølgeovne

Efter anden verdenskrig eksperimenterede russerne også med mikrobølgeovne. Fra 1957 og frem til for nylig er deres forskning hovedsagelig blevet udført på Det radioteknologiske institut i Klinsk, Byelorussia. Disse følgevirkninger blev observeret af det russiske retsmedicinske hold (kilde: Mercola.com).
a. Indtagelse af mad tilberedt med mikrobølgeovn forårsagede en højere forekomst af kræftceller i blodet.
b. Den ustabile katabolisme (stofskifteproces) af mikrobølgemad ændrer de elementære fødesubstanser, hvilket fører til lidelser i fordøjelsessystemet.
c. Mennesker, der indtager mad fra mikrobølgeovne, viser statistisk højere forekomst af mave- og tarmkræft samt en generel nedbrydning af perifert cellevæv med en gradvis destruktion af vores fordøjelses- og ekskretoriske system.
d. Fødevarer, der bliver udsat for mikrobølger, har signifikant lavere næringsværdi gældende for alle fødevarer, som blev undersøgt, især:
- En formindskning af biotilgængeligheden af alle B-vitaminer, C- og E-vitaminer, essentielle mineraler og fedtnedbrydende substanser.
- En nedsættelse af de stofskifteaktiviteten i alkoloider, glukosider, galaktosider og nitrilosider (basale plantedele i frugt og grønt).
- En markant acceleration af strukturnedbrydelse i alle fødevarer.
Som resultat blev alle mikrobølgeovne bandlyst i Rusland i 1976. De blev dog tilladt igen efter Perestrojka.

Flere beviser for at mikrobølgeovne ødelægger næringsindholdet i fødevarer

En undersøgelse publiceret i The Journal of the Science of Food and Agriculture fandt, at når broccoli opvarmes i en mikrobølgeovn med lidt vand, forsvinder op mod 97 % af dens gavnlige antioxidanter. Til sammenligning mister dampet broccoli kun 11 % eller mindre af dens antioxidanter. Fenolforbindelser og glukosinolater blev også mindsket, mens mineralindholdet forblev intakt.
Endvidere har en skandinavisk undersøgelse af tilberedning af asparges vist, at mikrobølgebehandlingen forårsagede en mindskning af C-vitamin.
En undersøgelse om hvidløg har vist, at så lidt som 60 sekunders mikrobølgeopvarmning er nok til at inaktivere dets allinase, hvidløgets fornemste aktive ingrediens mod kræft.
Dr. Andrew Weil (en af de kendteste amerikanske sundhedsguruer) citerer en undersøgelse foretaget af Watanabe, som viser, at bare 6 minutters opvarmning i mikrobølgeovn omdanner 30 – 40 % af det vigtige B-12 i mælk til en inaktiv, død form, hvilket giver anledning til dyb bekymring.
En australsk undersøgelse viser, at mikrobølger forårsager en større andel af ødelæggende proteinomstrukturering end konventionel opvarmning.
Mødre og fædre, pas på, for opvarmning af modermælk i en mikrobølgeovn kan ødelægge de essentielle sygdomsbekæmpende stoffer, som beskytter din baby. Quan har fundet, at denne opvarmning forårsager tab af lysozym-aktivitet og antistoffer samtidig med, at det giver grobund for flere potentielt patogene bakterier.
Hvis du er interesseret i at læse mere om disse undersøgelser, kan du kigge på referencerne nedenfor:

Konklusion - Gør din mikrobølgeovn både dig og din familie syge?

Mikrobølgeovne varmer maden indefra og ud i modsætning til den naturlige, konventionelle måde at opvarme mad på, hvor varmen overføres udefra og bevæger sig indad.
Vi fremhæver ofte på vores website, at vi bliver, hvad vi spiser.
Så uheldigvis er det sådan, at selv om mikrobølgeovne er utrolig bekvemme, så forvansker de fødevarernes naturlige molekylestruktur, og som resultat heraf skabes Frankenstein-fødevarer, som det aldrig har været naturens hensigt, at du og din familie skulle spise.
Ja, mikrobølgeovne skaber fremmedartede fødevarer, som ikke kun har ringe næringsværdi, men som også undertrykker dit immunsystem og i værste fald kan forårsage alvorlige sygdomme hos folk, der spiser dem.
Af samme grund skilte min kone og jeg os af med vores mikrobølgeovn for 10 år siden.
Bør du gøre det samme? Kun du kan svare på det spørgsmål ved at lytte til din egen krop og din intuition.
P.S.: Jeg ved ikke, hvordan du har det, men en af de ting, jeg nyder mest her i livet, er at spise mad, der smager fabelagtig. Hvornår satte du sidst tænderne i mad fra mikrobølgeovnen og tænkte: Wow, det smager himmelsk?
Alun Biggart


 
  Heute waren schon 4 visitors (51 hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden