Bed and Breakfast
  EQ K2 vitamin
 

Om vitamin K2

Se her hvordan K2 hjælper D3 med at få kalken ud i knoglerne

Her er en super artikel om K2: move2peak.dk/blog/energi/vitamin-k2-del1/

Og en artikel fra aftenposten  i Norge: Super-K for hele kroppen

Rotterdamstudierne på K2

Vitamin K2 - sammendrag

Kosthold og kosttilskudd er et hett tema i Norge, og verden forøvrig. Det er også blitt forsket mye på, og det er gjort en rekke undersøkelser som både ernæringsfysiologer, myndigheter og forskere er enige om. Vi har samlet en god del dokumentasjon vedrørende diverse vitaminer/kosttilskudd som du kan lese nedenfor.

Positive virkninger av vitamin K2

De fleste som har hørt om vitamin K forbinder det kun med blodkoagulasjon. Mange faktorer i koagulasjonsprosessen er avhengige av vitamin K, men nyere forskning på vitamin K har vist at det også spiller en viktig rolle i en annen prosess som er minst like viktig for helsen; utnyttelse av kalsium i kroppen. Organiske forbindelse opptrer ofte i kjeder, hvor lengden påvirker de spesifikke egenskapene. Spesielt en lengre variant av vitamin K, kjent som MK-7 eller vitamin K2 spiller en nøkkelrolle i kroppens utnyttelse av kalsium og er essensielt for å bygge og vedlikeholde en sterk og solid benbygning og dermed forebygge benskjørhet.

Vitamin K2 er av stor betydning for aktiveringen av flere viktige proteiner som har til oppgave å trekker kalsium ut av blodet og binde det i det benvevet. Ved å frakte kalsium ut av blådårene hindrer de også opphoping av uutnyttet kalsium og de hjerte- og karproblemene dette medfører.

Blant disse proteinene er osteokalsin et av de viktigste. Osteokalsin binder kalsium til benstrukturen, men for å kunne fungere tilfredsstillende må osteokalsinet først bli aktivert i en prosess som kalles karboksylering. Denne prosessen er i sin helhet avhengig av vitamin K2. Uten vitamin K2 forblir osteokalsinet biologisk inaktivt og følgelig ute av stand til å utføre sine viktige oppgaver.

Vitamin K2 styrker benbygningen

En stadig økende antall forskningsresultater viser at et tilstrekkelig inntak av vitamin K2 er kritisk for å bygge og vedlikeholde benbygningen. En av de første dokumenterte indikasjonene på dette viste seg i undersøkelser av pasienter med lårhalsbrudd da det ofte viste seg at disse hadde ekstremt lave nivåer av vitamin K2 i blodomløpet. Denne sterke assosiasjonen mellom mangel på vitamin K2 og svekket benbygning ble senere påvist ved både laboratorieforsøk og kliniske studier (referanse 1 og 2). Det ble påvist at mangel på vitamin K2 senker mengden av aktivt osteokalsin, og dette igjen øker risikoen for svekket benstruktur. Et vesentlig poeng er at undersøkelser som har sammenlignet virkningen av vitamin K1 og vitamin K2 har vist at det vanlige vitamin K1 ikke har denne evnen til å aktivisere osteokalsin (referanse 3). En studie gjennomført av Knapen et. al, viste at vitamin K2 er essensielt for å opprettholde styrken i benbygningen for kvinner etter overgangsalderen. Benstyrke ble anslått ved mineralinnholdet i benet, og tykkelsen på lårhalsen (referanse 4).

Det kom mer bevismateriale som støttet opp om teoriene om de positive virkningene av vitamin K2, denne gangen fra Japan. Det viste seg å være et vesentlig avvik mellom befolkningen i Amerika og Europa på den ene siden og befolkningen i store deler av Japan på den andre med hensyn til forekomst av benbrudd. Dette avviket har blitt satt i sammenheng med japanernes store inntak av natto, en matrett fremstilt av gjærede soyabønner. Natto er den rikeste kilden til vitamin K2, i MK-7 formen, som man kjenner til i dag. Forskning utført av Ikeda og Yaegashi støttet hypotesen om at jevnlig inntak av natto hadde svært positive virkninger på benstrukturen. Det har nå vist seg at inntak av vitamin K2, som MK-7, har den samme positive effekten på nivået av aktivert osteokalsin og dertil vesentlig redusert risiko for benbrudd.


Funnene gjort i Ikeda og Yaegashi's studier, understøttet av den lange japanske tradisjonen med å konsumere mat som er rik på vitamin K2, bekrefter vitamin K2 sin gunstige rolle for menneskers benhelse. I begynnelsen virket betydningen for blodårene av riktig kalsiumstyring mindre åpenbar. Senere har det vist seg at vitamin K2 også en kritisk faktor for hjerte- og karsystemet. Selv om ben- og hjertehelse virker å være to totalt forskjellige ting, har de en viktig faktor felles, nemlig kalsium. Pasienter som lider av benskjørhet har vist seg å i mange tilfeller ha store mengder kalkavleiringer i blodårene, som virket hindrende på blodgjennomstrømningen. Dette misforholdet med overskudd av kalsium i blådårene kombinert med underskudd av kalsium i skjelettet er kjent som "kalsiumparadokset". Den underliggende årsaken er underskudd på vitamin K2 som svekker funksjonen av proteinet MGP (Matrix Gla Protein); MGP er den kraftigste kjente hemmeren av blodåreforkalkning. Det er ikke nok å bare konsumere store mengder kalsium, uten tilstrekkelig med vitamin K2 vil ikke kroppen kunne utnytte kalsiumet, og i stedet la det hope seg opp i blodårene.

Vitamin K2 fremmer hjerte- og karhelse

Forsøk på dyr har vist at forkalkningene i blodårene ikke bare kan stoppes, men til og med reverseres ved å øke det daglige inntaket av vitamin K2 (referanse 5). Den sterkt beskyttende virkningen av vitamin K2, i motsetning til andre former av vitamin K, på hjerte- og karhelsen ble grundig bekreftet gjennom den såkalte Rotterdamstudien hvor 4807 mennesker over 55 år ble gitt daglig dose vitamin K2 over en periode på 7 år (referanse 6). Undersøkelsen viste en markant reduksjon i hjerte- og karrelaterte problemer og tilhørende dødsfall blant de testpersonene som fikk jevnlige tilskudd av vitamin K2. Resultatene av mer enn 10 år med oppfølgning ble også nylig bekreftet Gast et al. (referanse 7) som tydelig viste at blant K vitaminene er det de langkjedede variantene av vitamin K2 (MK-7 til MK-9) som er de viktigste for effektivt å forebygge overdrevne mengder med kalsiumoppsamlinger i arteriene. Langkjedete "menaquinoner" MK-7 og MK-9 forebygger en rekke karsykdommer, bidrar til rene og glatte arterier og derigjennom bedrer den generelle helsen i hjerte- og karsystemet.

Utbredt underskudd på vitamin K2

Grunnet endringer i kosthold, nye sterile næringsmiddelsteknologier så vel som stadig utbredt bruk av antibiotika, har befolkningen i den vestlige verden i det store og det hele mangel på vitamin K2. En av årsakene å være mangel på gode bakterier i maten vi spiser, da K2 også kan lages av bakterier i tykktarmen, dog i små mengder.

De fleste trenger derfor et tilskudd av vitamin K2 for å holde kalsiumet på riktig sted, i benstrukturen og ikke i blodårene. Eksperter innen feltet, samt helseautoriteter anbefaler å øke det daglige inntaket av langkjedete menaquinoner (vitamin K2) for å bedre kroppens helse generelt.

Vår påstand er at tilskudd av vitamin K2 er det beste kjente enkelttiltaket for å styrke kroppens helse. (engelsk)

Mer informasjon om forskning på vitamin k2 kan du finne på www.vitamink2.org (engelsk).

References

  1. Booth SL, Broe KE, Peterson JW, Cheng DM, Dawson-Hughes B, Gundberg CM, Cupples LA, Wilson PW, Kiel DP. Associations between K vitamins biochemical measures and bone mineral density in men and women. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(10):4904-9
  2. Knapen MH, Nieuwenhuijzen Kruseman AC, Wouters RS, Vermeer C. Correlation of serum osteocalcin fractions with bone mineral density in women during the first 10 years after menopause. Calcif Tissue Int. 1998;63(5):375-9.
  3. Schurgers LJ,Knapen MH, Vermeer C. K vitamins2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Int. Congr. Series 2007; 179-187
  4. Knapen MH, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2007;18(7):963-72
  5. Schurgers LJ, Spronk HM, Soute BA, et al. Regression of warfarin-induced medial elastocal¬cinosis by high intake of K vitamins in rats. Blood. 2007
  6. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, van der Meer IM, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr. 2004;134(11):3100-5.
  7. Gast GC, de Roos NM, Sluijs I, Bots ML, Beulens JW, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee DE, Peeters PH, van der Schouw YT A high menaquinone reduces the incidence of coronary heart disease in women. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009
Det bedste vitamin K2 køber du hos EQology fra Norge

I ren form med  200 μg SE HER

Se også alle de andre produkter på hjemmesiden EQology  
  Heute waren schon 3 visitors (36 hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden